Table-Chair Set

Product Photo Measurement (CM) Measurement (inches) PCS Price/USD Load
QTY
Name Length Width High Length Width High 40HQ
TC-02
TC-02
Chair 56.0  60.0  85.0  22.0  23.6  33.5  6 85 36
Table 160.0  75.0  72.0  63.0  29.5  28.3  1 130
with 5cm seat cushion and 5mm tempering  glass
Total Set  USD640
TC-04
TC-04
Chair 56.0  56.0  84.0  22.0  22.0  33.1  6 80 36
Table 168.0  112.0  84.0  66.1  44.1  33.1  1 230
with 5cm seat cushion and 5mm tempering  glass
Total Set  USD710
TC-05
TC-05
Chair 180.0  60.0  85.0  70.9  23.6  33.5  4 205 24
Table 180.0  180.0  76.0  70.9  70.9  29.9  1 280
with 5cm seat cushion and 5mm tempering  glass
Total Set  USD 1100
TC-06
TC-06
Chair 77.0  70.0  93.0  30.3  27.6  36.6  8 65 26
Table 240 112 76 94.5  44.1  29.9  1 250
with 5cm seat cushion and 5mm tempering  glass
Total Set  USD770
TC-07
TC-07
Chair 54.0  60.0  96.0  21.3  23.6  37.8  6 55 26
Table 150.0  90.0  72.0  59.1  35.4  28.3  1 180
with 5cm seat cushion and 5mm tempering  glass
Total Set  USD510
TC-09
TC-09
Chair 51.0  65.0  93.0  20.1  25.6  36.6  8 50 26
Table 152.0  152.0  74.0  59.8  59.8  29.1  1 255
with 5cm seat cushion and 5mm tempering  glass
Total Set  USD 655


Работая с нами, решить Ваши проблемы становится проще!
Тел. +86-991-3763077
Факс: +86-991-3763077
E-mail: urumisha@mail.ru
Адрес: Г. Урумчи, район экономическо-технического развития, ул. Инбин Лу, 154, 55-здание Инбин Лишэ, 4 подъезд, кв.102.

Рейтинг@Mail.ru